PAST PROJECTS

senior.jpg
senior.jpg

press to zoom
senior 2.jpg
senior 2.jpg

press to zoom
Front.JPG
Front.JPG

press to zoom
senior.jpg
senior.jpg

press to zoom
1/18
Senior Apartments

​​
 

CDC Front II.jpg
CDC Front II.jpg

press to zoom
CDC Front.jpg
CDC Front.jpg

press to zoom
Playground (3).jpg
Playground (3).jpg

press to zoom
CDC Front II.jpg
CDC Front II.jpg

press to zoom
1/19
Childhood Development Center

​​
 

AG Front copy.jpg
AG Front copy.jpg

press to zoom
AG HOUSE.jpg
AG HOUSE.jpg

press to zoom
AG HOUSE 3.jpg
AG HOUSE 3.jpg

press to zoom
AG Front copy.jpg
AG Front copy.jpg

press to zoom
1/6
Arlington Grove Development

​​

Copy of Gym.jpg
Copy of Gym.jpg

press to zoom
Gym 1-1.jpg
Gym 1-1.jpg

press to zoom
Copy of Gym.jpg
Copy of Gym.jpg

press to zoom
1/2
Community Gym I 

​​